Evropski raziskovalni konzorcij

Takšno povezovanje je nujno ne samo zaradi same majhnosti Slovenije, ampak predvsem zaradi zagotavljanja večje konkurenčnosti slovenskih podjetij. Sedaj pripravljeni koncepti tehnološke mreže za področje tehnologije vodenja procesov že predvidevajo nujnost evropskega in mednarodnega sodelovanja po načelu delne komplementarnosti znanj, ponudbe in storitev glede na druge (posebej evropske) države, s katerimi večina sedanjih partnerjev že posamezno sodeluje. V okviru aktivnosti mreže, ki bodo potekale v in naslednjih letih, je predvideno mednarodno povezovanje partnerjev na ravni celotne tehnološke mreže, kakor tudi na ravni posameznih projektnih sklopov že omenjenega predloga celovitega projekta.

V nadaljevanju je predvideno še sodelovanje partnerjev tehnološke mreže posamič ali v povezanih skupina tudi pri drugih možnostih sodelovanja v programih EU, posebej še v okviru Evropske mreže za tržno usmerjene industrijske raziskave in razvoj (EUREKA) in pri naslednjih tematskih področjih 6. okvirnega programa:

  • Information Society Technologies,
  • Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices,
  • Sustainable development, global change and ecosystems.

Zanimiva je tudi povezava tehnološke mreže z izbranimi evropskimi tehnološkimi platformami. Z ozirom na opisano strategijo tehnološke mreže, interes članov mreže, kadrovsko razpoložljivost in omejene finančne okvire je prioritetni interes mreže sodelovanje v naslednjih dveh tehnoloških platformah: MANUFUTURE in ARTEMIS-Embedded Systems.

NA VRH  |  NATISNI STRAN