Organizacija mreže in načrt razvoja mreže

Osrednjo vlogo pri koordinaciji in usmerjanju izvajanja strategije razvoja ima Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov. Glavni akterji oziroma izvajalci strategije razvoja pa so raziskovalne skupine iz podjetij in institucij znanja članic tehnološke mreže. Te skupine bodo ključne predvsem pri razvoju novih postopkov, orodij in gradnikov za vodenje. Pri implementaciji te tehnologije pa je ključno tudi sodelovanje strokovnjakov iz podjetij uporabnikov, saj šele sinteza tehnologije vodenja s sistemom oziroma procesom, ki ga vodimo, rezultira v uporabnem rezultatu.

V okviru tehnološke mreže deluje center odličnosti, ki bo v začetku povezoval predvsem najboljše raziskovalce iz raziskovalnih skupin članic tehnološke mreže, kasneje pa tudi raziskovalce  iz drugih skupin. Njegova dejavnost bo usmerjena predvsem v specifične (ciljne) aplikativne raziskave v skladu s Strateško usmeritvijo I. Center odličnosti bo tudi zagotavljal kontinuiteto mednarodnega sodelovanja in  vključevanje v mednarodne mreže odličnosti ter s tem omogočal pretok znanja iz drugih okolij v Slovenijo.

Pomembnega akterja pri izvajanju strategije razvoja bo predstavljal tudi že pred leti ustanovljeni Tehnološki center za avtomatizacijo, robotizacijo in informatizacijo (ARI), ki bo namenjen krepitvi povezav in pretoku znanja med izvajalci in končnimi uporabniki.

Za učinkovito delovanje naštetih subjektov in uspešno realizacijo strategije so ključne povezave z razvojnimi in drugimi strukturami v okolici.

V tem smislu bomo v prvi vrsti izkoristili že obstoječe povezave posameznih sodelujočih institucij in podjetij z drugimi okolji, nekatere povezave pa bo potrebno intenzivirati ali tudi na novo vzpostaviti.

Na področju dopolnjevanja in izvajanja strategije bo prav gotovo ključno sodelovanje z državno upravo (MG, MVZT) in gospodarsko zbornico, saj si uspešne realizacije strategije na področju s tako velikim vplivom na gospodarstvo brez teh subjektov ne moremo zamišljati
 
Posebnost tehnološke mreže na tem področju je njena velika povezanost in soodvisnost z industrijskimi podjetji uporabniki storitev in produktov članic mreže. Zato je strategijo razvoja smiselno načrtovati tako, da v njej s svojimi potrebami in cilji pomembno vlogo igrajo tudi uporabniki, čeprav formalno ne nastopajo kot člani tehnološke mreže.

NA VRH  |  NATISNI STRAN