Poročilo Komisije za nagrade in priznanja TMTVP

Nagrado za najboljšo diplomo na univerzitetnem študiju za leto 2013 je prejel gospod Goran Andonovski za diplomsko delo z naslovom »Analiza proizvodnih postopkov z metodami procesnega rudarjenja«, ki ga je opravil na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Gašperja Mušiča.

Povzetek vsebine in dosežkov diplomskega dela gospoda Gorana Andonovskega

Analiza arhiviranih podatkov in s tem povezane tehnike podatkovnega rudarjenja so eno najbolj aktualnih področij razvoja računalniških analitskih orodij. Tovrstne metode je možno uporabiti tudi pri analiziranju lastnosti sistemov za potrebe modeliranja in vodenja. V ta namen se uporabljajo nevronske mreže, metode mehke identifikacije ter različne druge metode podatkovnega rudarjenja. A vse te metode so uporabne predvsem za analizo številsko predstavljenih podatkov, npr. meritev signalov, manj pa za analizo kategoričnih podatkov in še manj za analizo dogodkovnih procesov, kakršne npr. srečujemo pri avtomatiziranih tehnoloških postopkih.

Kandidat je raziskoval možnosti generiranja modelov iz arhiviranih podatkov diskretnih procesov, kar je novo in le malo raziskano področje. Samostojno je implementiral osnovni algoritem procesnega rudarjenja za gradnjo Petrijevih mrež v okolju Matlab. Na ta način je možno avtomatsko generirati diskretne modele na podlagi podatkov o poteku proizvodnih postopkov, okolje Matlab pa nudi različne možnosti nadaljnje analize s pomočjo teh modelov. Kandidat je preizkušal delovanje algoritma na testnih primerih, pa tudi na vzorcih arhiviranih podatkov realnega procesa.

Rezultati diplomskega dela predstavljajo začetni korak pri razvoju različnih algoritmov za analizo diskretno-dogodkovnih podatkov v Matlabu. Tovrstna analiza z obstoječimi orodji v Matlabu še ni podprta, implementiran osnovni algoritem procesnega rudarjenja pa omogoča povezavo z orodjem za simulacijo in analizo Petrijevih mrež, pa tudi z ostalimi analitičnimi orodji. To odpira številne nadaljnje možnosti eksperimentalnega modeliranja dogodkovnih sistemov za potrebe analize, simulacije in vodenja predvsem v računalniško podprti proizvodnji.

Nagrado za najboljšo diplomo na  visokošolskem strokovnem študiju za leto 2013 je prejel gospod Igor Jan za diplomsko delo z naslovom »Razvoj sistema za vodenje toplotnih postaj«, ki ga je opravil na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Atanasijević–Kunc.

Povzetek vsebine in dosežkov diplomskega dela gospoda Igorja Jana

Diplomska naloga, ki je zelo praktično naravnana (nastajala je v sodelovanju med podjetjem Eltec Petrol d.o.o. in Fakulteto za elektrotehniko, UL), obravnava zasnovo in razvoj sistema za vodenje toplotnih postaj ELTEC TP08. Kandidat je najprej predstavil izoblikovane zahteve, ki naj bi jih posedoval novi sistem, pa tudi nekatere prednosti in pomanjkljivosti starega sistema. Študija strojne opreme, ki bi bila primerna za izvedbo novega sistema, je rezultirala v odločitev, da za realizacijo uporabi krmilnik Climatix POL 638.70 z nekaterimi razširitvenimi in komunikacijskimi moduli.

 

NA VRH  |  NATISNI STRAN