KC STV

Področje dela Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja je tehnologija vodenja, ki združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo  procesov in sistemov. Gre za »skrito tehnologijo«, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato predstavlja enega od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj Slovenije.

KCSTV nadaljuje raziskovalno razvojni del aktivnosti, ki je bil začet v preteklem obdobju v okviru Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja in sledil strategiji razvoja, ki jo je pripravila in v okviru dosedanjih projektov izvajala Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov«.

Realizacija programa KCSTV bo k ciljem strategije prispevala z razvojem novih (in izboljšanjem obstoječih) proizvodov, storitev in tehnologij, uvajanjem in razširjanjem teh tehnologij med uporabnike (predvsem preko demonstracijskih projektov), pospešenim vzpostavljanjem inovativnega okolja in intenzivnim povezovanjem v mednarodno realno in virtualno razvojno-gospodarsko okolje.

Konzorcij je sestavljen iz vseh vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin na tem področju, vseh glavnih inženirskih podjetij (izvajalcev storitev in dobaviteljev opreme) in uglednih proizvodnih podjetij iz različnih sektorjev industrije. Partnerji imajo dolgo tradicijo sodelovanja, odlične dosedanje rezultate, več kot potrebno kritično maso in so intenzivno vpeti v domače in mednarodno okolje.

NA VRH  |  NATISNI STRAN