Seznam uporabnikov

UPORABNIK IME PROJEKTA   LETO IZVAJALEC
DANFOSS TRATA d.d. RAZVOJNO OKOLJE IN GRADNIKI ZA IMPLEMENTACIJO ZAHTEVNIH POSTOPKOV VODENJA KC STV 2011-2013 FE, IJS, INEA, KOLEKTOR SINABITHELIOS d.o.o.
HELIOS d.o.o. VODENJE PROIZVODNJE Z VGRAJENIMI MODELI KC STV 2011-2013 IJS, FE, INEA, KOLEKTOR SINABIT
PIPISTREL d.o.o. RAZVOJNO OKOLJE IN GRADNIKI ZA IMPLEMENTACIJO ZAHTEVNIH POSTOPKOV VODENJA KC STV 2011-2013 FE, IJS, INEA, KOLEKTOR SINABIT
TRIMO d.d. VODENJE PROIZVODNJE Z VGRAJENIMI MODELI KC STV 2011-2013 IJS, FE, INEA, KOLEKTOR SINABIT
DOMEL d.d. AVTOMATSKI SPROTNI NADZOR PROCESOV IN KONTROLA KVALITETE IZDELKOV CO STV 2005-2007 FE, INEA, TELEM, FDS, ŠPICA
INEA TEHNOLOGIJE DALJINSKEGA IN PORAZDELJENEGA VODENJA CO STV 2005-2007 IJS, FE, INEA, ŠPICA, TELEM
JP CČN DOMŽALE - KAMNIK d.o.o. SODOBNE REGULACIJSKE METODE CO STV 2005-2007 IJS, INEA, ROBOTINA, GOAP, ŠPICA, TELEM
KOLEKTOR LIV d.o.o. SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU PRI VODENJU PROIZVODNJE CO STV 2005-2007 FE, FERI, INEA, KOLEKTOR SYNATEC, ŠPICA
LEK d.d. SODOBNE REGULACIJSKE METODE CO STV 2005-2007 IJS, INEA, ROBOTINA, GOAP, ŠPICA, TELEM
ŠPICA TEHNOLOGIJE DALJINSKEGA IN PORAZDELJENEGA VODENJA CO STV 2005-2007 IJS, FE, INEA, ŠPICA, TELEM
TELEM TEHNOLOGIJE DALJINSKEGA IN PORAZDELJENEGA VODENJA CO STV 2005-2007 IJS, FE, INEA, ŠPICA, TELEM
CINKARNA CELJE d.d. SISTEM ZA OBVLADOVANJE PROIZVODNJE IN PORABE PARE STVPK 2004-2006 IJS
DANFOSS TRATA d.d. SISTEM ZA VODENJE TESTNE PROGE HWS-135 STVPK 2004-2006 IJS
ISKRAEMECO d.d. RAZVOJ IN IZVEDBA PROIZVODNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA S POUDARKOM NA GENEALOGIJI IN KPI STVPK 2004-2006 INEA
KOLEKTOR LIV d.o.o. INFORMACIJSKI SISTEM V VISOKO REGALNEM SKLADIŠČU STVPK 2004-2006 INEA
KOLEKTOR PRO d.o.o. SISTEM ZA SPREMLJANJE PROIZVODNJE V OBRATU VLEK STVPK 2004-2006 KOLEKTOR SYNATEC
MITOL d.d. RAZVOJ RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ZA CENTRALNI NADZOR ENERGETIKE V PODJETJU MITOL STVPK 2004-2006 ROBOTINA
PREMOGOVNIK VELENJE d.d. RAZVOJ IN IZVEDBA SISTEMA ZA VODENJE ASINHRONSKEGA MOTORJA BREZ SENZORJA HITROSTI STVPK 2004-2006 FERI
S&T SLOVENIJA d.d. IZVEDBA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOGISTIČNIM PROCESOM KOLPORTERSKE PRODAJE Z MOBILNO RAČUNALNIŠKO TEHNOLOGIJO STVPK 2004-2006 ŠPICA
ŠKRLJ d.o.o. SISTEM ZA SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE PROIZVODNJE INTEGRA ARTIS STVPK 2004-2006 ROBOTINA
TELEM d.o.o. OPTIMIZACIJA IZKORISTKA GEOTERMALNIH SOND STVPK 2004-2006 TELEM
VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE d.o.o. AVTOMATIZACIJA SPECIALNIH GUMARSKIH PRODUKCIJSKIH IN TESTNIH STROJEV STVPK 2004-2006 INEA
ALPINA d.d. TESTIRANJE NOVEGA MATERIALA ZA IZDELAVO POHODNIH ČEVLJEV OUTLAST ARI 2000-2005 IJS
CINKARNA CELJE d.d. SEKVENCIRANJE ŠARŽ V ŠARŽNEM PROCESU DVOSTOPENJSKEGA PRANJA GELA ARI 2000-2005 IJS, INEA
DANFOSS TRATA d.d. NADGRADNJA TESTNE PROGE ZA PREIZKUŠANJE VENTILOV Z SISTEMOM ZA REGULACIJO TLAČNE RAZLIKE ARI 2000-2005 IJS
DOMEL d.d. RAZVOJ EKSPERIMENTALNEGA OKOLJA ZA ZAJEMANJE PODATKOV ELEKTROMOTORJA ARI 2000-2005 IJS
DROGA d.d. RAZVOJ NADZORNO-KRMILNEGA SISTEMA PROIZVODNE LINIJE ČAJEV ARI 2000-2005 IJS
DROGA d.d. RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME NAPRAV ZA OZNAČEVANJE V SKLOPU AVTOMATIZIRANE PROIZVODNE LINIJE ARI 2000-2005 IJS
ETA CERKNO d.o.o. UPORABA OLAP ORODIJ PRI VODENJU PROIZVODNJE ARI 2000-2005 IJS
kOLEKTOR d.o.o. OCENA MOŽNOSTI ZAMENJAVE MEHANSKIH KOMUTATORJEV Z CENENO ELEKTRONSKO KOMUTACIJO ARI 2000-2005 IJS, FERI
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. RAZPOREJANJE PROIZVODNIH OPRAVIL Z UPOŠTEVANJEM KONČNIH KAPACITET PROIZVODNIH VIROV ARI 2000-2005 IJS, INEA
MAGNETI d.o.o. RAZISKAVA IZVEDLJIVOSTI AVTOMATIZACIJE NEKATERIH FAZ PROIZVODNJE MAGNETOV ARI 2000-2005 IJS
MITOL d.d. MERITVE IN ANALIZA DELOVANJA STROJA ZA GRANULACIJO ARI 2000-2005 IJS
MITOL d.d. PLINIFIKACIJA TOVARNE ARI 2000-2005 IJS
MITOL d.d. DODELAVA REGULACIJ PRETOKOV MONOMEROV NA REAKTORJIH R-A IN R-B ARI 2000-2005 IJS
RCL PIVKA UČINKOVITO INFORMACIJSKO SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE PROIZVODNJE V LESNO-PREDELOVALNEM PODJETJU ARI 2000-2005 IJS
SIP MOBIL d.o.o. SISTEM ZA VODENJE STROJA ZA RAZREZ PLOČEVINE ARI 2000-2005 IJS
NA VRH  |  NATISNI STRAN