Sodelujoča podjetja na projektu KC STV:

Konzorcij je sestavljen iz vseh vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin na področju Procesne tehnologije (kompleksni sistemi in inovativne tehnologije), vseh glavnih inženirskih podjetij (izvajalcev storitev in dobaviteljev opreme) in uglednih proizvodnih podjetij iz različnih sektorjev industrije. Partnerji imajo dolgo tradicijo sodelovanja, odlične dosedanje rezultate, več kot potrebno kritično maso in so intenzivno vpeti v domače in mednarodno okolje.

 1. Zavod Center ARI
 2. Institut "Jožef Stefan" Ljubljana
 3. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 5. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 6. INEA d.o.o.
 7. KOLEKTRO SINABIT D.O.O. (KOSINABIT)
 8. GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov
 9. ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. (ŠPICA)
 10. METRONIK D.O.O.
 11. RACI racionalizacija procesov izgorevanja d.o.o.
 12. COSYLAB d.d.
 13. HELIOS, TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO d.o.o.
14. LITOSTROJ POWER, Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske opreme d.o.o.
 15. Trimo d.d.
 16. Danfoss Trata d.o.o.
 17. PIPISTREL d.o.o., Ajdovščina

Področje dela KC STV:

Področje dela Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KCSTV) je tehnologija vodenja, ki združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo  procesov in sistemov. Gre za »skrito tehnologijo«, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato predstavlja enega od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj Slovenije.

KCSTV bo nadaljeval raziskovalno razvojni del aktivnosti, ki je bil začet v preteklem obdobju v okviru Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja in sledil strategiji razvoja, ki jo je pripravila in v okviru dosedanjih projektov izvajala Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov«.

Realizacija programa KCSTV bo k ciljem strategije prispevala z razvojem novih (in izboljšanjem obstoječih) proizvodov, storitev in tehnologij, uvajanjem in razširjanjem teh tehnologij med uporabnike (predvsem preko demonstracijskih projektov), pospešenim vzpostavljanjem inovativnega okolja in intenzivnim povezovanjem v mednarodno realno in virtualno razvojno-gospodarsko okolje.

 Program KCSTV bo obsegal 7 RR projektov, in sicer:

1) Razvojno okolje in gradniki za implementacijo zahtevnih metod vodenja,

2) Tehnologija spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja,

3) Vodenje proizvodnje z vgrajenimi modeli,

4) Optimizacija in vodenje za racionalno rabo energije in čistejše okolje,

5) Avtomatski nadzor stanja procesne opreme,

6) Razvoj zmogljive platforme za vodenje fuzijskih reaktorjev,

7) Razvoj tehničnih prototipov in izvedba demonstracijskih projektov. Temu je pridružen še sklop razvoj in upravljanje KC.

Program KC je v celoti skladen s cilji NRRP in visoko relevanten  z vidika prispevkov k uresničevanju strateških razvojnih ciljev Slovenije ter Evrope vključno s horizontalnimi (okoljskimi in energetskimi) prioritetami

NA VRH  |  NATISNI STRAN