Osnovni podatki o projektu I3E

V juniju 2009 je začel teči triletni projekt »Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sector through Networking - I3E«, ki je bil v ostri konkurenci izbran za sofinanciranje v okviru evropskega programa »South East Europe-Transnational Cooperation Programme«

V konzorciju izvajalcev projekta je dvanajst skrbno izbranih partnerjev (Industrial Systems Institute iz Grčije – koordinator projekta, Austrian Academy of Sciences in Ecoplus - the Business Agency of Lower Austria iz Avstrije, Foundation - Cluster of Information and Communication Technologies in Technical University of Sofia iz Bolgarije, Romanian Association for Electronic and Software Industry iz Romunije, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan iz Slovenije, Regional Development Fund of the Region of Western Greece iz Grčije, Italian Executives Alliance iz Italije, University of Kragujevac iz Srbije in Odessa National Polytechnic University iz Ukrajine) iz osmih držav območja Jugovzhodne Evrope, kar zagotavlja učinkovitost dela in doseganje predvidenih rezultatov projekta. V projektu sodelujeta tudi dve slovenski raziskovalni organizaciji in sicer Institut Jožef Stefan iz Ljubljane in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Področje Jugovzhodne Evrope in domicilna mesta partnerjev v projektu I3E

Z delom na projektu bo projektna skupina predvidoma dosegla naslednje rezultate:

 • Vzpostavitev široke mednarodne mreže, ki bo vključevala nosilce tehnologij in promotorje inovacij iz akademske sfere, industrije in javnih ustanov in bo združevala različne tehnološke platforme, tehnološke grozde, centre odličnosti, tehnološke parke, inovacijska središča ipd. na območju Jugovzhodne Evrope
 • Izdelava dokumenta za skupne strateške  raziskovalne usmeritve (SRA-Strategic Research Agenda) za področji industrijske informatike in vgrajenih sistemov v Jugovzhodni Evropi, ki bo usmeril različne raziskovalne skupine s tega območja v doseganje kritične mase raziskovalcev in skupne raziskovalne cilje
 • Izdelava metodoloških navodil za učinkovit prenos raziskav v inovacije (MGI-Methodology Guideline for Innovation) na osnovi analize množice uspešnih tovrstnih projektov in ocene ustreznosti finančnih virov, ki so  v območju Jugovzhodne Evrope na razpolago v ta namen
 • Promocija skupnih strateških  raziskovalnih usmeritev in metodoloških navodil za učinkovit prenos raziskav v inovacije (SRA in MGI) strokovni javnosti na različnih nacionalnih in mednarodnih delavnicah in konferencah v območju Jugovzhodne Evrope
 • Strateško vključevanje in povezovanje z ustreznimi finančnimi mehanizmi v javnem in privatnem sektorju z namenom usmerjanja dela finančnih sredstev v pospeševanje inovacij
 • Strateško povezovanje s sorodnimi iniciativami in interesnimi povezavami v Evropi.

Rezultati projekta bodo zanimivi za različne raziskovalno-razvojne, strokovne in druge ciljne skupine iz akademske sfere, industrije in javne uprave, predvsem:

 • Akademske/Raziskovalne institucije, ki delajo na uporabnih raziskavah na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov
 • Podjetja, posebej inovativna majhna oziroma srednje velika  podjetja, ki bodisi sami izvajajo uporabne raziskave ali so končni uporabniki rezultatov uporabnih raziskav z zgoraj omenjenih področij
 • Nacionalne ali področne predstavnike podjetij, kot so Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, ipd.
 • Področne pospeševalce procesa inoviranja kot so nacionalne tehnološke platforme, inovacijska središča, tehnološki grozdi, centri odličnosti, ipd.
 • Nacionalne in področne javne strokovno-administrativne službe in agencije
 • Zasebne finančne institucije (poslovni angeli, skladi semenskega kapitala, skladi tveganega kapitala).

S predvidenem mreženjem, organizacijo namenskih delavnic in konferenc ter sprotno predstavitvijo tekočih rezultatov projekta nameravamo povezati različne raziskovalne skupine z območja Jugovzhodne Evrope v doseganje kritične mase raziskovalcev in skupne raziskovalne prioritete na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov. Hkrati ocenjujemo, da bomo v sodelovanju z različnimi ministrstvi, agencijami in drugimi javnimi službami s pripravo in promocijo usklajenih strateških  raziskovalnih usmeritev in metodoloških priporočil za učinkovit prenos raziskav v inovacije lahko prispevali k vsebini nacionalnih in mednarodnih strateških razvojnih dokumentov in razpisov na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov.

NA VRH  |  NATISNI STRAN