Sodelujoča podjetja na projektu SIBA:

GOAP d.o.o. Nova Gorica

INEA d.o.o.

ROBOTINA d.o.o.

KOLEKTOR SINABIT d.o.o.

SIBA platforma je sestavljena iz štirih ključnih gradnikov:

  • Krmilni sistemi
  • Kontrola dostopa
  • Daljinska terminalna enota
  • Nadzorni sistem

Vsi gradniki so med seboj povezljivi in kompatibilni, lahko pa delujejo kot samostojne enote in omogočajo povezavo z že obstoječimi podsistemi. Prav dejstvo, da bodo pri razvoju poleg končnega projektnega izdelka SIBA sistemi nastali tudi štirje samostojni izdelki (ključni gradniki SIBA sistema), ki imajo prav tako možnost samostojnega trženja daje našemu razvojnemu projektu še toliko večje tržne možnosti in prav tako možnost nadaljnjega razvoja.

Razvoj SIBA sistema je izdelava kompleksnega inovativnega sistema za celovito upravljanje inteligentnih zgradb. Celovit sistem bo prvi tehnološki sistem za upravljanje inteligentnih zgradb, ki integrira avtomatizacijo, kontrolo zasedenosti zgradbe, energetski nadzor zgradbe in istočasno v realnem času skrbi za energetsko optimalno delovanje zgradbe. Končni projektni izdelek projekta bo prototip celovite integracije štirih projektnih izdelkov, ki bo pomenil osnovo za novi proizvod na trgu, kar bo osnova za široko paleto gradnikov, ki bodo skupaj tvorili tehnološko inovativno rešitev za upravljanje inteligentnih zgradb v celoti in ne samo energetike, kot to omogočajo obstoječi proizvodi in tehnologije.

SIBA sistem bo zaradi integriranih funkcionalnosti štirih ključnih projektnih izdelkov (krmilni sistemi, kontrola dostopa, daljinska terminalna enota in nadzorni sistemi), ki uporabljajo enotno komunikacijsko omrežje ter skupni podatkovno informacijski sistem, bistveno izboljšal kvaliteto bivanja, varnost in energetsko učinkovitost objektov. Zaradi te integracije ne bo potrebno več delati kompromisov med kvaliteto bivanja in porabo energije/energentov.

 

NA VRH  |  NATISNI STRAN