Tehnologija vodenja procesov (TVP)

je infrastrukturna tehnologija, ki nastopa v različnih področjih človekovega delovanja. Gre za t. i. “skrito” tehnologijo, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi ali procesu, zato je njen potencial in vpliv zelo velik. Združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo procesov in ima dokazano velike in multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo. Njena uporaba med drugim vpliva na:

  • povečanje proizvodnje in njeno fleksibilnost,
  • višjo kakovost proizvodov,
  • zmanjšanje porabe energije in surovin,
  • zmanjšanje onesnaževanja okolja,
  • povečanje humanizacije in varnosti dela,
  • zmanjšanje stroškov osebja,
  • povečanje kapacitete
  • itd.


Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP)

je skupek podjetij in inštitucij znanja, ki oblikujejo in zasledujejo skupen poslovni cilj. Področje delovanja tehnološke mreže TVP obsega celotno piramido vodenja procesov v podjetju (procesni, nadzorni in proizvodni nivo) in na tej osnovi je oblikovanih sedem prednostnih smeri razvoja TVP:

  • proizvodna informatika,
  • vodenje kompleksnih sistemov in procesov,
  • odkrivanje napak in kontrola kvalitete,
  • podpora logističnim procesom v proizvodnih podjetjih,
  • tehnologije vodenja, ki dvigujejo kakovost bivanja in zmanjšujejo onesnaževanje okolja,
  • avtomatizacija strojev in naprav ter
  • tehnologije, ki omogočajo razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja.
NA VRH  |  NATISNI STRAN