Področje dela

Področje dela KC STV je tehnologija vodenja, ki združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo  procesov in sistemov. Gre za »skrito tehnologijo«, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato predstavlja enega od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in izjemnega pomena za nadaljnji razvoj Slovenije.

KCSTV, ustanovljen na pobudo TM TVP, bo nadaljeval raziskovalno razvojni del aktivnosti, ki je bil začet v preteklem obdobju v okviru Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja in sledil strategiji razvoja, ki jo je pripravila in v okviru dosedanjih projektov izvajala Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov«.

Podatki o operaciji

Namen:   

Združevanje deležnikov v okviru horizontalne mreže Tehnologija vodenja (HOM TV) in vertikalne verige vrednosti Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti (VVV ISVOD)

Cilji:

  • Doseči koncentracijo znanja in kompetenc za skupno izvajanje RRI projektov, ki bodo s svojimi rezultati omogočili izdelavo novih produktov, tehnologij in storitev na področju tehnologije vodenja, potrebnih za realizacijo koncepta tovarn prihodnosti.
  • Dvigniti dodano vrednost proizvodov in storitev na področju vodenja in avtomatizacije ter hkrati posredno vplivati na cilje v komplementarnih vertikalnih verigah tovarn prihodnosti.
  • Prispevati nove rešitve na prioritetnih smereh razvoja na področju inteligentnih sistemov vodenja za tovarne prihodnosti (upravljanje proizvodnih operacij MES-MOM, diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje pametnih strojev, sodobna orodja in gradniki za vodenje in nadzor sistemov, distribuirani sistemi vodenja in IoT, pametni aktuatorji).avtomatizacije ter hkrati posredno vplivajo na cilje v komplementarnih vertikalnih verigah vrednosti.


»Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

NA VRH  |  NATISNI STRAN