Predstavitev rezultatov programa KC STV

24. januar 2014 ob 9:30 uri, Hotel MONS, Ljubljana

Vabimo vas na dogodek, na katerem bomo predstavili tehnološke rešitve razvite v obdobju 2011 – 2013 ter povzeli dosežene rezultate in učinke

Program dogodka KC STV

Kompetenčni centri so eden ključnih mehanizmov povezovanja slovenskega gospodarstva in aplikativne znanosti ter vlaganja v tehnološki razvoj Slovenije.

Partnerji Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja KC STV smo razvili številne inovativne tehnološke rešitve za nadzor sistemov, procesov in naprav, vodenje v sodobnih tovarnah, učinkovito rabo energije in čistejše okolje, pametne hiše, vgrajene sisteme vodenja in zahtevne znanstvene sisteme.

Področje dela KC STV je tehnologija vodenja, ki združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo  procesov in sistemov. Gre za »skrito tehnologijo«, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato predstavlja enega od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj Slovenije.

KCSTV bo nadaljeval raziskovalno razvojni del aktivnosti, ki je bil začet v preteklem obdobju v okviru Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja in sledil strategiji razvoja, ki jo je pripravila in v okviru dosedanjih projektov izvajala Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov«.

 

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov, je letos prvič, v skladu s Pravilnikom o podelitvi nagrad v letu 2013 razpisala dve nagradi, in sicer:

- nagrado Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše diplomsko/magistrsko delo

- nagrado Tehnološke mreže Tehnologije vodenja za najboljše visokošolsko strokovno diplomsko delo

Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.  

Pri projektu gre za razvoj novega sistema za inteligentne zgradbe, ki smo ga poimenovali SIBA sistem. Razvojni projekt predstavlja razvoj povsem nove tehnologije na področju inteligentnih zgradb in na tej osnovi razvoj prototipov novih izdelkov, ki jih trenutno še ni na tržišču. SIBA sistem predstavlja celovito platformo, ki je osnovana na TCP/IP protokolu, inovativnih algoritmih naprednega vodenja in spletnih rešitev za nadzor, upravljanje in energetsko optimizacijo inteligentnih zgradb.

 

V juniju 2009 je začel teči triletni projekt »Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sector through Networking - I3E«, ki je bil v ostri konkurenci izbran za sofinanciranje v okviru evropskega programa »South East Europe-Transnational Cooperation Programme«

Največji projekt Tehnološke mreže TVP, ki je vseboval 13 razvojno-raziskovalnih in 13 demonstracijskih projektov, je končan. V projekt je bilo vključenih 14 članic mreže in 12 uporabnikov tehnologij. Za omenjeni projekt je Tehnološka mreža TVP pridobila tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Center odličnosti za sodobno tehnologijo vodenja je eden od projektov, katerih cilj je bil izvajanje strategije razvoja na področju tehnologije vodenja procesov (avtomatizacija in informatizacija), ki jo je pripravila tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov (TVP)«.

NA VRH  |  NATISNI STRAN